Karte Welt
Karte_cs
Spoločnosť BERGEN ENERGI AS je v Európe najväčším nezávislým expertom pre oblasť energetiky. Ich medzinárodný tím expertov pôsobí na 3 kontinentoch a na všetkých dôležitých energetických trhoch. BERGEN ENERGI AS poskytuje svoje služby od roku 1991 pre viac než 1000 medzinárodných klientov – globálne i lokálne.
DELTA EXERGY
je Váš partner pre
oblasť energetiky
pre Česko a Slovensko.
Naša pozícia lokálneho
partnera pre spoločnosť BERGEN ENERGI AS nám umožňuje kombinovať znalosť miestneho trhu s medzinárodnými skúsenosťami.
Aby ste z energie dostali viac, ponúkame Vám poradenstvo pre oblasť inžinieringu. Využite náš know-how v oblasti energetickej účinnosti.

Energetická účinnosť predstavuje jeden z najdôležitejších zdrojov energie a    základný kameň pre udržateľnosť priemyslu a hospodárstva.
Energetická účinnosť neznamená len "zelenú", ale i peňažnú hodnotu – my Vám    ju prinášame
Energia je drahá komodita – predovšetkým pre nasledujúce generácie

Vaše výhody v detaile
Podporujeme producentov energií s neutrálnym vplyvom na prostredie a spotrebiteľov CO2 certifikátov v priemysle. Získajte podporu od silného partnera pri nakladaní s Vašimi certifikátmi. Postaráme sa o Vaše uhlíkové stopy.

Vaše výhody v detaile
Zemný plyn je motorom   pre mnoho priemyselných   odvetí, ale závislosť na   importe plynu rastie.   Volatalita trhu s plynom   znamená nakúpiť alebo   predať v správny okamžik.   Jeden krát za rok to   nestačí.
Z pozície silného partnera   Vám ponúkame stratégiu   pre zaistenie rizík a   štruktúrovaný nákup plynu.

  Vaše výhody v detaile
CO2
Plyn
Elektrina
Žiadnu energiu nepredávame, ale vkladáme našu energiu do energetického manažmentu (Energy Managementu) našich zákazníkov. Váš obchodný proces sa stáva našou službou.
S elektrinou sa obchoduje   na trhu, kde je cena   tvorená dopytom a   ponukou
Stúpajúca   transparentnosť trhu   vytvára nové možnosti pre   nákup energie
Profitujte zo silného   partnera s   medzinárodnými   skúsenosťami a využite   nové príležitosti

  Vaše výhody v detaile
Sme Váš  regionálny partner Bergen Energi
item energieeffizienz
Energetická účinnosť
Regionálna pôsobnosť
Logo Delta Exergy Startseite Startseite
Naša ponuka a služby
slovakian
czech
English
German
Imprint
Kontakt
Kariéra
Tlačové správy
Spoločnosť
Ponuka